Aktuality
Dotazník o uplatnení absolventov - Vážení absolventi, Filozofická fakulta by Vás rada poprosila o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý pomôže zmapovať uplatnenie študentov. Dotazník môžete vyplniť na tomto odkaze.
 

Týždeň vedy a techniky 2020 na KAA FF UCM v Trnave - pozvánka na prednášku „Ľudská reč ako akustický signál“ (11. 11. 2020)

Týždeň vedy a techniky 2020 na KAA FF UCM v Trnave - pozvánka na prednášku „Nástroje pre počítačom podporovaný preklad“ (13. 11. 2020)

Pozvánka na odborný seminár pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Pavla Kvetka, mim. prof.

 

Oznam: Žiadame študentov všetkých foriem štúdia (denné, externé, rozširujúce), aby od 12. 10. 2020 do konca semestra kontaktovali pedagógov katedry výlučne v čase ich konzultačných hodín (zverejnené na webovej stránke katedry časť Štúdium – Konzultačné hodiny). Pedagógovia katedry odpovedia na e-maily študentov najneskôr do 3 pracovných dní. Konzultácie študentov k ZP budú prebiehať podľa rozvrhu zverejnenom na webovej stránke fakulty – viď Seminár k záverečnej práci II.

 
Dôležitý oznam pre študentov externého a rozširujúceho štúdia - od dňa 10. 10. 2020 (vrátane) bude prebiehať vyučovanie v externej forme štúdia a v ďalších formách štúdia (rozširujúce štúdium a doplňujúce pedagogické štúdium) výlučne ONLINE formou podľa aktuálne platného rozvrhu hodín zverejneného na webovej stránke fakulty. Konkrétnejšie informácie o spôsobe online výučby (zvolená online platforma, spôsob spojenia s pedagógom) budú študentom EŠ a RŠ oznámené e-mailom príslušnými pedagógmi katedry.
 
Okruhy otázok na záverečné skúšky sú prístupné v AISe vo forme infolistov k predmetu Kolokviálna skúška z anglického jazyka a literatúry
 

Deň otvorených dverí na FF UCM v Trnave

Pracovný seminár "Práca so Slovenským národným korpusom pre potreby lingvistického a literárneho výskumu"

Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete