Aktuality

Týždeň vedy a techniky 2020 na KAA FF UCM v Trnave - pozvánka na prednášku „Nástroje pre počítačom podporovaný preklad“ (13. 11. 2020)

Pozvánka na odborný seminár pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Pavla Kvetka, mim. prof.

 

Oznam: Žiadame študentov všetkých foriem štúdia (denné, externé, rozširujúce), aby od 12. 10. 2020 do konca semestra kontaktovali pedagógov katedry výlučne v čase ich konzultačných hodín (zverejnené na webovej stránke katedry časť Štúdium – Konzultačné hodiny). Pedagógovia katedry odpovedia na e-maily študentov najneskôr do 3 pracovných dní. Konzultácie študentov k ZP budú prebiehať podľa rozvrhu zverejnenom na webovej stránke fakulty – viď Seminár k záverečnej práci II.

 
Dôležitý oznam pre študentov externého a rozširujúceho štúdia - od dňa 10. 10. 2020 (vrátane) bude prebiehať vyučovanie v externej forme štúdia a v ďalších formách štúdia (rozširujúce štúdium a doplňujúce pedagogické štúdium) výlučne ONLINE formou podľa aktuálne platného rozvrhu hodín zverejneného na webovej stránke fakulty. Konkrétnejšie informácie o spôsobe online výučby (zvolená online platforma, spôsob spojenia s pedagógom) budú študentom EŠ a RŠ oznámené e-mailom príslušnými pedagógmi katedry.
 
Okruhy otázok na záverečné skúšky sú prístupné v AISe vo forme infolistov k predmetu Kolokviálna skúška z anglického jazyka a literatúry
 

Deň otvorených dverí na FF UCM v Trnave

Pracovný seminár "Práca so Slovenským národným korpusom pre potreby lingvistického a literárneho výskumu"

Milí študenti končiacich ročníkov! Môžete sa prihlásiť na ŠVOČ 2019-20. Bližšie informácie a harmonogram nájdete v sekcii Veda a výskum.

 
Zmena KH pedagógov KAA počas skúškového obdobia - ZS AR 2019/2020
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete