Projekty a granty
Katedra anglistiky a amerikanistiky participovala a participuje na projektoch a grantoch, z ktorých za posledné obdobie možno spomenúť:
 • KEGA 006UCM-4/2021 Odborná komunikácia a terminologická gramotnosť v cudzojazyčnom vzdelávaní v strednom odbornom školstve. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Gabriela Siantová, PhD. Členovia: PhDr. Božena Petrášová, PhD., PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD., Mgr. Darina Peterková (Fakulta prírodných vied), RNDr. Katarína Mitaľová (Fakulta prírodných vied)
 • Fond na podporu umenia 22-531-01798 Bohúň 200 (Ministerstvo kultúry SR): názov výstupu - publikácie: P. M. Bohúň – maliar vľúdneho štetca. Trvanie projektu: 1. 1. 2022 – 30. 9. 2023. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Richard Gregor, Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Zástupca vedúceho riešiteľa: PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD.

 • LANGUAGE FOR WORK TRAINING AND CONSULTANCY 2022. Členovia za KAA: PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. a PhDr. Božena Petrášová, PhD. Informácie o projekte

 • BIN SGS02_2021_002 Univerzita podporujúca inteligentné aktívne stárnutie (University enhancing active smart aging). Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. Členovia za KAA: PhDr. Gabriela Siantová, PhD. Informácie o projekte
 • COST CA21114 CLIL Network for Languages in Education: Towards bi- and multilingual disciplinary literacies (CLILNetLE). Zodpovedný riešiteľ: Prof Julia Hüttner. Zástupca vedúceho projektu: Prof Ana Llinares. Členovia za KAA: PaedDr. Jana Luprichová, PhD. Informácie o projekte
 • VEGA 1/0538/21 Cultural memory of European cities. Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Jana Javorčíková, Phd. (KAA UMB BB). Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Jana Pecníková, PhD. (FF UMB BB), Členovia za KAA: Mgr. Ivana Pondelíková, PhD. Ostatní členovia: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. (PF UK BA), PaedDr. Mária Badinská, PhD. (FPVaMV UMB BB), Mgr. Eva Pršová, PhD. (KSLaLV UMB BB).
 • FPPV-18-2020 Kognitívno-terapeutický potenciál literárneho jazyka pri znižovaní prejavov stresu, úzkosti a depresie. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Krištof Anetta, MSc. PhD.
 • VEGA 1/0454/18 Logofóbia ako prekážka rozvíjania jazykovej kompetencie v osvojovaní si materinského a cudzieho jazyka. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Andrea Baranovská, PhD. Členovia: PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. Zdenka Kumorová, PhD., PhDr. Božena Petrášová, PhD. PhDr. Jana Hubinská, PhD., PhDr. Veronika Kalivodová, prof. Olga Byessonova, DrSc.
 • FPPV 2015 Kultúrne a etnické hľadiská presahovania hraníc u autorov slovenskej diaspóry v Amerike. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Diana Židová, PhD.
 • VEGA 1/0439/08 Štrukturalistické a postštrukturalistické interpretačné stratégie. Zodpovedný riešiteľ: doc. Daniela Petríková, PhD.
 • FPPV-19-2012 Americký vojnový román v 19. storočí. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jozef Pecina, PhD.
 • KEGA 3/4089/06 Slovenská anglistika v kontexte spolužitia Európskej únie s ostatným anglicky hovoriacim svetom. Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Pavel Kvetko, mim. prof.
 • Inštitucionálny projekt Anglické ustálené spojenia – lingvisticko-komunikatívna analýza z hľadiska slovenčiny. Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Pavel Kvetko, mim. prof.
 • VEGA II/6/2000 Biblická tematika v moderne a postmoderne. Spoluriešiteľ: doc. Daniela Petríková, PhD.
 • VEGA 1/4056/97 Intertextualita v modernom a postmodernom umení. Spoluriešiteľ: doc. Daniela Petríková, PhD.
Aktuality
ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE V ŠKÓTSKU 2022
Fulbright Slovak Student Program 2023-2024
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 279
Sociálne siete