Projekty a granty
Katedra anglistiky a amerikanistiky participovala a participuje na projektoch a grantoch, z ktorých za posledné obdobie možno spomenúť:
 • FPPV-18-2020 Kognitívno-terapeutický potenciál literárneho jazyka pri znižovaní prejavov stresu, úzkosti a depresie. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Krištof Anetta, MSc. PhD.
 • VEGA 1/0454/18 Logofóbia ako prekážka rozvíjania jazykovej kompetencie v osvojovaní si materinského a cudzieho jazyka. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Andrea Baranovská, PhD. Riešiteľský tím: PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. Zdenka Kumorová, PhD., PhDr. Božena Petrášová, PhD. PhDr. Jana Hubinská, PhD., PhDr. Veronika Kalivodová, prof. Olga Byessonova, DrSc.
 • FPPV 2015 Kultúrne a etnické hľadiská presahovania hraníc u autorov slovenskej diaspóry v Amerike. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Diana Židová, PhD.
 • VEGA 1/0439/08 Štrukturalistické a postštrukturalistické interpretačné stratégie. Zodpovedný riešiteľ: doc. Daniela Petríková, PhD.
 • FPPV-19-2012 Americký vojnový román v 19. storočí. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jozef Pecina, PhD.
 • KEGA 3/4089/06 Slovenská anglistika v kontexte spolužitia Európskej únie s ostatným anglicky hovoriacim svetom, vedúci riešiteľ: Doc. PhDr. Pavel Kvetko, mim. prof.
 • Inštitucionálny projekt Anglické ustálené spojenia – lingvisticko-komunikatívna analýza z hľadiska slovenčiny. Vedúci riešiteľ: Doc. PhDr. Pavel Kvetko, mim. prof.
 • VEGA II/6/2000 Biblická tematika v moderne a postmoderne, spoluriešiteľ: doc. Daniela Petríková, PhD.
 • VEGA 1/4056/97 Intertextualita v modernom a postmodernom umení. Spoluriešiteľ: doc. Daniela Petríková, PhD.
Aktuality
Katedra anglistiky a amerikanistiky získala bezplatný prístup k programu Memsource Academic Edition, čo je vzdelávací program určený pre univerzity, na ktorých sa vyučujú pr...
Rozdelenie študentov do skupín nájdete na nasledovných odkazoch: 1. ročník Bc., 2. ročník Bc., 3. ročník Bc., 1. ročník Mgr., 2. ročník Mgr.
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete