Projekty a granty
Katedra anglistiky a amerikanistiky participovala a participuje na projektoch a grantoch, z ktorých za posledné obdobie možno spomenúť:
 • KEGA 006UCM-4/2021 Odborná komunikácia a terminologická gramotnosť v cudzojazyčnom vzdelávaní v strednom odbornom školstve. Vedúci riešiteľ: PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Gabriela Siantová, PhD. Členovia: prof. Olga Byessonova, DrSc., PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD., Mgr. Darina Peterková (Fakulta prírodných vied), RNDr. Katarína Mitaľová (Fakulta prírodných vied).
 • FPPV-18-2020 Kognitívno-terapeutický potenciál literárneho jazyka pri znižovaní prejavov stresu, úzkosti a depresie. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Krištof Anetta, MSc. PhD.
 • VEGA 1/0454/18 Logofóbia ako prekážka rozvíjania jazykovej kompetencie v osvojovaní si materinského a cudzieho jazyka. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Andrea Baranovská, PhD. Riešiteľský tím: PhDr. Dominika Doktorová, PhD., Mgr. Zdenka Kumorová, PhD., PhDr. Božena Petrášová, PhD. PhDr. Jana Hubinská, PhD., PhDr. Veronika Kalivodová, prof. Olga Byessonova, DrSc.
 • FPPV 2015 Kultúrne a etnické hľadiská presahovania hraníc u autorov slovenskej diaspóry v Amerike. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Diana Židová, PhD.
 • VEGA 1/0439/08 Štrukturalistické a postštrukturalistické interpretačné stratégie. Zodpovedný riešiteľ: doc. Daniela Petríková, PhD.
 • FPPV-19-2012 Americký vojnový román v 19. storočí. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jozef Pecina, PhD.
 • KEGA 3/4089/06 Slovenská anglistika v kontexte spolužitia Európskej únie s ostatným anglicky hovoriacim svetom, vedúci riešiteľ: Doc. PhDr. Pavel Kvetko, mim. prof.
 • Inštitucionálny projekt Anglické ustálené spojenia – lingvisticko-komunikatívna analýza z hľadiska slovenčiny. Vedúci riešiteľ: Doc. PhDr. Pavel Kvetko, mim. prof.
 • VEGA II/6/2000 Biblická tematika v moderne a postmoderne, spoluriešiteľ: doc. Daniela Petríková, PhD.
 • VEGA 1/4056/97 Intertextualita v modernom a postmodernom umení. Spoluriešiteľ: doc. Daniela Petríková, PhD.
Aktuality
Fulbright Slovak Student Program 2023-2024
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete