ŠVOČ

Vážení študenti, 

dňa 29. 3. 2023 o 9:00 hod. sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky uskutoční katedrové kolo ŠVOČ. Miestnosť konania podujatia bude včas upresnená.


Prihláška na ŠVOČ


Zároveň upriamujeme pozornosť záujemcov na pokyny k prihláseniu a konaniu ŠVOČ: 

Formálna úprava prác ŠVOČ

 • elektronická verzia práce vo formáte pdf.
 • okraje 2,5, zarovnanie do bloku, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5
 • citovanie a poznámkový aparát formou horného indexu alebo skráteného bibliografického zápisu (autor, rok vydania, strana)
 • spôsob uvádzania literatúry a citovania podľa Smernice o náležitostiach písaní záverečných prác z roku 2021: 


Smernica o náležitostiach záverečných prác


 • rozsah: 18 000 až 36 000 znakov (vrátane medzier) vrátane použitej literatúry a poznámkového aparátu, t.j. 10-20 normovaných strán
 • použité obrázky, tabuľky a grafy musia byť očíslované (napr. Tab. 1., Obr. 1 atď) a v minimálnom rozlíšení 300 dpi
 • titulná strana sa píše podľa vzoru záverečných prác na filozofickej fakulte, na poslednej strane uviesť svoje kontaktné údaje: meno, priezvisko, katedra, meno školiteľa, t.j., oponenta č.1
 • práca v anglickom jazyku obsahuje titulnú stranu, abstrakt (10 riadkov) v anglickom a slovenskom jazyku a kľúčové slová, úvod do problematiky, praktickú časť s dôrazom na výskum a výsledky, záver, zoznam použitej literatúry 


Termíny a pokyny

 1. konzultácia so svojím školiteľom 
 2. poslanie prihlášky do: 8. 3. 2023 koordinátorovi ŠVOČ - doc. PhDr. Kataríne Welnitzovej, PhD., emailová adresa: katarina.welnitzova(zav.)ucm.sk alebo p. Drgoňovej na sekretariát KAA
 3. poslanie práce v elektronickej forme a 1x v printovej forme (stačí hrebeňová väzba) koordinátorovi do: 17. 3. 2023
 4. katedrové kolo ŠVOČ: 29. 3. 2023 o 9.00 na univerzite, miestnosť bude upresnená


Katedrové kolo

 • študenti si pripravia prezentáciu svojej ŠVOČ v Power Pointe v trvaní 10-15 minút s následnou diskusiou s členmi komisie
 • v prípade potreby špeciálnej techniky, včas upozornite na túto skutočnosť katedrového koordinátora
Aktuality
ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE V ŠKÓTSKU 2022
Fulbright Slovak Student Program 2023-2024
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 279
Sociálne siete