ŠVOČ

Vážení študenti, 

dňa 7. apríla 2022 o 9:00 hod sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky uskutoční katedrové kolo ŠVOČ. Miestnosť konania podujatia bude včas upresnená.

Prihláška na ŠVOČ

Zároveň upriamujeme pozornosť záujemcov na pokyny k prihláseniu a konaniu ŠVOČ: 

Formálna úprava prác ŠVOČ

 • elektronická verzia práce vo formáte doc alebo docx
 • okraje 2,5, zarovnanie do bloku, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5
 • citovanie a poznámkový aparát formou horného indexu alebo skráteného bibliografického zápisu (autor, rok vydania, strana)
 • spôsob uvádzania literatúry a citovania podľa Smernice o náležitostiach písaní záverečných prác z roku 2021: 

Smernica o náležitostiach záverečných prác

 • rozsah: 18 000 až 36 000 znakov (vrátane medzier) vrátane použitej literatúry a poznámkového aparátu, t.j. 10-20 normovaných strán
 • použité obrázky, tabuľky a grafy musia byť očíslované (napr. Tab. 1., Obr. 1 atď) a v minimálnom rozlíšení 300 dpi
 • titulná strana sa píše podľa vzoru záverečných prác na filozofickej fakulte, na poslednej strane uviesť svoje kontaktné údaje: meno, priezvisko, katedra, meno školiteľa, t,j, oponenta č.1
 • práca v anglickom jazyku obsahuje titulnú stranu, abstrakt (10 riadkov) v anglickom a slovenskom jazyku a kľúčové slová, úvod do problematiky, praktickú časť s dôrazom na výskum a výsledky, záver, zoznam použitej litaratúry  

Termíny a pokyny

 1. konzultácia so svojim školiteľom 
 2. poslanie prihlášky do: 13.3.2022 koordinátorovi ŠVOČ - PhDr.Marianna Hudcovičová,PhD, emailová adresa: marianna.hudcovicova(zav.)ucm.sk
 3. poslanie práce v elektronickej podobe koordinátorovi do: 25.3.2022
 4. poslanie posudkov členmi katedry, t.j. vybranými oponentmi študentom: 1.4.2022
 5. katedrové kolo ŠVOČ: 7.4.2022 o 9.00 na univerzite, miestnosť bude upresnená 

Katedrové kolo

 • študenti si pripravia prezentáciu svojej ŠVOČ v Power Pointe v trvaní 10-15 minút s následnou diskusiou s členmi komisie
 • v prípade potreby špeciálnej techniky, včas upozornite na túto skutočnosť katedrového koordinátora

Aktuality
Vážení študenti, 

dávame do pozornosti konzultačné hodiny počas skúškového obdobia letného semestra AR 2021/2022, ktoré nájdete na nasledovnom odkaze (Sekcia Štúdium a prax...
Vážení študenti,

oznamujeme všetkým, že dňa 7. marca 2022 sa prechádza na prezenčnú formu výučby v režime základ

Je treba aj naďalej dodržiavať príslušné hygienické a proti...
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete