Katedrová knižnica

KNIŽNICA KATEDRY ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY


Výpožičné hodiny v ZS 2020/2021


Keďže  výučba sa v ZS 2020/2021 uskutočňuje online formou, výpožičky budú realizované na základe e-mailovej dohody so správkyňami katedrovej knižnice:

Literatúra, Reálie a kultúra, Dejiny a kultúra –  Mgr. Katarína Chválová, PhD.

Lingvistika, Odborný jazyk, Preklad, Translatológia, Didaktika – PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD.


Výpožičný poriadok:


Užívateľom katedrovej knižnice je fyzická osoba, ktorá sa preukáže platným preukazom študenta UCM. KAA FF UCM poskytuje užívateľom výpožičné služby absenčné (t.j. mimo priestorov KAA FF UCM). Užívateľ si môže vypožičať najviac 2 knihy naraz. Užívateľ si musí prísť vypožičať knihu osobne a osobne ju aj vráti osobe zodpovednej za konkrétnu sekciu. Požičiavanie a vrátenie kníh potvrdzuje podpisom. Výpožičná lehota dokumentov je 14 kalendárnych dní. Využívanie knižnice je bezplatné.

.
Aktuality
Štipendiá SAIA
Dôležitý oznam: Elektronický zápis študentov do vyšších ročníkov pre AR 2021/2022
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete