Aktuality

Týždeň vedy a techniky 2020 na KAA FF UCM v Trnave - pozvánka na prednášku „Ľudská reč ako akustický signál“ (11. 11. 2020)

Týždeň vedy a techniky 2020 na KAA FF UCM v Trnave - pozvánka na prednášku „Nástroje pre počítačom podporovaný preklad“ (13. 11. 2020)

Pozvánka na odborný seminár pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Pavla Kvetka, mim. prof.

 

Oznam: Žiadame študentov všetkých foriem štúdia (denné, externé, rozširujúce), aby od 12. 10. 2020 do konca semestra kontaktovali pedagógov katedry výlučne v čase ich konzultačných hodín (zverejnené na webovej stránke katedry časť Štúdium – Konzultačné hodiny). Pedagógovia katedry odpovedia na e-maily študentov najneskôr do 3 pracovných dní. Konzultácie študentov k ZP budú prebiehať podľa rozvrhu zverejnenom na webovej stránke fakulty – viď Seminár k záverečnej práci II.

 
Dôležitý oznam pre študentov externého a rozširujúceho štúdia - od dňa 10. 10. 2020 (vrátane) bude prebiehať vyučovanie v externej forme štúdia a v ďalších formách štúdia (rozširujúce štúdium a doplňujúce pedagogické štúdium) výlučne ONLINE formou podľa aktuálne platného rozvrhu hodín zverejneného na webovej stránke fakulty. Konkrétnejšie informácie o spôsobe online výučby (zvolená online platforma, spôsob spojenia s pedagógom) budú študentom EŠ a RŠ oznámené e-mailom príslušnými pedagógmi katedry.
 

Rozdelenie študentov do skupín nájdete na nasledovných odkazoch: 1. ročník Bc., 2. ročník Bc., 3. ročník Bc., 1. ročník Mgr., 2. ročník Mgr.

 
Okruhy otázok na záverečné skúšky sú prístupné v AISe vo forme infolistov k predmetu Kolokviálna skúška z anglického jazyka a literatúry
 

Deň otvorených dverí na FF UCM v Trnave

Pracovný seminár "Práca so Slovenským národným korpusom pre potreby lingvistického a literárneho výskumu"

Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete