Odborná prax

Odborná prax poskytuje študentovi priamy kontakt s reálnym pracovným prostredím. Tento predmet je určený pre študentov denného štúdia 1. ročníka magisterského stupňa študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. Študent získa praktické skúsenosti v rôznych oblastiach fungovania jazykových či prekladateľských agentúr, ktoré sú reálnym miestom jeho budúceho povolania.

Pre účel absolvovania odbornej praxe katedra anglistiky a amerikanistiky spolupracuje so vzdelávacou agentúrou Harmony Academy v Trnave, jazykovou agentúrou Your Choice v Trnave a translatologickou agentúrou Asap-translation v Nitre. Študenti vykonávajú prax priamo v týchto agentúrach. Každá agentúra poskytuje absolventovi praxe možnosť získať skúsenosti a poznatky v odbornej oblasti nielen svojím profesionálnym prístupom, ale i výberom viacerých činností.

Činnosti, ktoré študent počas praxe vykonáva:

 • práca s odborným textom za účelom jeho použitia na webstránkach či propagačných materiáloch
 • práca s programom, ktoré agentúra používa v rámci profesionálneho prekladu (CAT nástroje) a preklad odborného textu
 • náčuvy zahraničných lektorov a ich monitorovanie
 • monitorovanie práce v agentúre
 • administratívne činnosti – práca s databázou, knižnica, registrácia

Spolupráca s agentúrami

Ďakujeme agentúram Harmony Academy v Trnave, Your Choice v Trnave a ASAP-translation v Nitre, že s nami aj v tomto akademickom roku spolupracovali v online priestore pre účely odbornej praxe. Veľmi si vážime, že poskytli našim študentom možnosť získať odborné skúsenosti a zručnosti.

Memsource Academic Edition

Katedra anglistiky a amerikanistiky získala bezplatný prístup k programu Memsource Academic Edition, čo je vzdelávací program určený pre univerzity, na ktorých sa vyučujú predmety zamerané na preklad.

Aktuality
Fulbright Slovak Student Program 2023-2024
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete