Odborná prax

Odborná prax poskytuje študentovi priamy kontakt s reálnym pracovným prostredím. Tento predmet je určený pre študentov denného štúdia 1. ročníka magisterského stupňa študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. Študent získa praktické skúsenosti v rôznych oblastiach fungovania jazykových či prekladateľských agentúr, ktoré sú reálnym miestom jeho budúceho povolania.

Pre účel absolvovania odbornej praxe katedra anglistiky a amerikanistiky spolupracuje so vzdelávacou agentúrou Harmony Academy v Trnave, jazykovou agentúrou Your Choice v Trnave a translatologickou agentúrou Asap-translation v Nitre. Študenti vykonávajú prax priamo v týchto agentúrach. Každá agentúra poskytuje absolventovi praxe možnosť získať skúsenosti a poznatky v odbornej oblasti nielen svojím profesionálnym prístupom, ale i výberom viacerých činností.

Činnosti, ktoré študent počas praxe vykonáva:

 • práca s odborným textom za účelom jeho použitia na webstránkach či propagačných materiáloch
 • práca s programom, ktoré agentúra používa v rámci profesionálneho prekladu (CAT nástroje) a preklad odborného textu
 • náčuvy zahraničných lektorov a ich monitorovanie
 • monitorovanie práce v agentúre
 • administratívne činnosti – práca s databázou, knižnica, registrácia

Memsource Academic Edition

Katedra anglistiky a amerikanistiky získala bezplatný prístup k programu Memsource Academic Edition, čo je vzdelávací program určený pre univerzity, na ktorých sa vyučujú predmety zamerané na preklad.

Aktuality
Katedra anglistiky a amerikanistiky získala bezplatný prístup k programu Memsource Academic Edition, čo je vzdelávací program určený pre univerzity, na ktorých sa vyučujú pr...
Rozdelenie študentov do skupín nájdete na nasledovných odkazoch: 1. ročník Bc., 2. ročník Bc., 3. ročník Bc., 1. ročník Mgr., 2. ročník Mgr.
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete