Odborná prax

Odborná prax poskytuje študentovi priamy kontakt s reálnym pracovným prostredím. Tento predmet je určený pre študentov denného štúdia 1. ročníka magisterského stupňa študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. Študent získa praktické skúsenosti v rôznych oblastiach fungovania jazykových či prekladateľských agentúr, ktoré sú reálnym miestom jeho budúceho povolania.

Pre účel absolvovania odbornej praxe katedra anglistiky a amerikanistiky spolupracuje so vzdelávacou agentúrou Harmony Academy v Trnave, jazykovou agentúrou Your Choice v Trnave a translatologickou agentúrou Asap-translation v Nitre. Študenti vykonávajú prax priamo v týchto agentúrach. Každá agentúra poskytuje absolventovi praxe možnosť získať skúsenosti a poznatky v odbornej oblasti nielen svojím profesionálnym prístupom, ale i výberom viacerých činností.

Činnosti, ktoré študent počas praxe vykonáva:

 • práca s odborným textom za účelom jeho použitia na webstránkach či propagačných materiáloch
 • práca s programom, ktoré agentúra používa v rámci profesionálneho prekladu (CAT nástroje) a preklad odborného textu
 • náčuvy zahraničných lektorov a ich monitorovanie
 • monitorovanie práce v agentúre
 • administratívne činnosti – práca s databázou, knižnica, registrácia

Aktuality
ZMENA HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020: Nový harmonogram vrátane odovzdávania ZP (posledná zmena 3.4.2020) je k dispozícii na tomto odkaze
Okruhy otázok na záverečné skúšky sú prístupné v AISe vo forme infolistov k predmetu Kolokviálna skúška z anglického jazyka a literatúry
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete