Rigorózne konanie

Po ukončení magisterského stupňa štúdia môžu záujemcovia pokračovať v štúdiu formou rigorózneho konania. Záujemcovia však musia mať prax minimálne 1 rok. KAA ponúka rigorózne štúdium v odbore Učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia anglický jazyk a literatúra a v odbore Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. Po úspešnom vykonaní rigoróznych skúšok a obhájení rigoróznej práce získava absolvent titul PaedDr. (ak si zvolí okrem anglického jazyka skúšku z pedagogiky) alebo PhDr. (ak si okrem anglického jazyka zvolí skúšku z filozofie). Tému si uchádzač môže vybrať z nižšie uvedenej ponuky, prípadne si zvolí vlastnú tému. Vlastnú tému uchádzača predkladá katedra na schválenie komisii pre rigorózne konanie.

Koordinátorka pre rigorózne konanie: bozena.petrasova(zav.)ucm.sk

Témy, ktoré sú v ponuke pre uchádzačov:

1. Postavenie literatúry / Úloha literárneho textu  vo vyučovaní cudzieho jazyka

2. Is first language acquisition a result of reinforced behavior or an innate predisposition?

(The author of the thesis will argue for the behaviorist or the nativist theory or for both, comparing and/or contrasting the behaviorist and the nativist aspects in the child's language development. Keeping a diary of one or several children's language development between 0 and 5 years old is an encouraged method to be used in this study.)

3. The communicative approach in teaching foreign languages
(The author of the thesis will argue for the advantages of the communicative approach in teaching foreign languages. The author is encouraged to prove his or her hypothesis on the basis of his or her own case study or previous experience.)
Prihlášku na rigorózne konanie si stiahnite TU

Prečítajte si smernicu o Rigoróznom konaní TU


Okruhy k rigoróznej skúške - Anglický Jazyk a Literatúra (PhDr., PaedDr.) TU

Okruhy k rigoróznej skúške - Filozofia (PhDr.) TU 

Okruhy k rigoróznej skúške - Pedagogika (PaedDr.) TU


Najbližší termín obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky: 

pripravuje sa
Aktuality
ERASMUS: Interkultúrne popoludnie so zahraničnými študentmi.
Rozvrh výučby: prof. Oľga Byessonova, DrSc.
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete