Rigorózne konanie

Po ukončení magisterského stupňa štúdia môžu záujemcovia pokračovať v štúdiu formou rigorózneho konania. Záujemcovia však musia mať prax minimálne 1 rok. KAA ponúka rigorózne štúdium v odbore Učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia anglický jazyk a literatúra a v odbore Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. Po úspešnom vykonaní rigoróznych skúšok a obhájení rigoróznej práce získava absolvent titul PaedDr. (ak si zvolí okrem anglického jazyka skúšku z pedagogiky) alebo PhDr. (ak si okrem anglického jazyka zvolí skúšku z filozofie). Tému si uchádzač môže vybrať z nižšie uvedenej ponuky, prípadne si zvolí vlastnú tému. Vlastnú tému uchádzača predkladá katedra na schválenie komisii pre rigorózne konanie.


Koordinátorka pre rigorózne konanie: 
bozena.petrasova(zav.)ucm.sk


Aktuálne témy na rigorózne práce

PaedDr.


1. Drama and the English Teaching Process / Dráma v procese vyučovania anglického jazyka


2. The communicative approach in teaching foreign languages

PhDr.


1. Narrative Discourse in Mark Haddon´s Novels / Naratívny diskurz v románoch Marka Haddona

2. Manipulation in British and American Political Discourse / Manipulatívne techniky v britskom a americkom politickom diskurze

3. Characteristic Features of Stress in Slovak and English / Charakteristika prízvuku v slovenčine a angličtine

4. Monotransitive and Ditransitive Complementation in English / Monotranzitívna a ditranzitívna komplementácia v angličtine

5. English Idioms in Electronic Dictionaries / Anglické frazémy v elektronických slovníkoch

6. Semantic Classification of Verbs / Sémantická klasifikácia slovies

7. Terminology of a Special Subject Field / Terminológia vybraného vedného odboru


8. Is first language acquisition a result of reinforced behavior or an innate predisposition?Prihlášku na rigorózne konanie si stiahnite TU

Prečítajte si smernicu o Rigoróznom konaní TU

Najbližší termín obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky: 

27.8.2019 o 14:00 hod.

Aktuality
Rozdelenie študentov prvého ročníka bakalárskeho a magisterského stupňa do skupín.
Oznam o konaní rigoróznej skúšky na KAA FF UCM
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete