Rigorózne konanie

Po ukončení magisterského stupňa štúdia môžu záujemcovia pokračovať v štúdiu formou rigorózneho konania. Záujemcovia však musia mať prax minimálne 1 rok. KAA ponúka rigorózne štúdium v odbore Učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia anglický jazyk a literatúra a v odbore Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. Po úspešnom vykonaní rigoróznych skúšok a obhájení rigoróznej práce získava absolvent titul PaedDr. (ak si zvolí okrem anglického jazyka skúšku z pedagogiky) alebo PhDr. (ak si okrem anglického jazyka zvolí skúšku z filozofie). Tému si uchádzač môže vybrať z nižšie uvedenej ponuky, prípadne si zvolí vlastnú tému. Vlastnú tému uchádzača predkladá katedra na schválenie komisii pre rigorózne konanie.

Koordinátor pre rigorózne konanie: bozena.petrasova(zav.)ucm.sk

Témy, ktoré sú v ponuke pre uchádzačov:

1. Postavenie literatúry / Úloha literárneho textu  vo vyučovaní cudzieho jazyka

2. Is first language acquisition a result of reinforced behavior or an innate predisposition?

(The author of the thesis will argue for the behaviorist or the nativist theory or for both, comparing and/or contrasting the behaviorist and the nativist aspects in the child's language development. Keeping a diary of one or several children's language development between 0 and 5 years old is an encouraged method to be used in this study.)

3. The communicative approach in teaching foreign languages
(The author of the thesis will argue for the advantages of the communicative approach in teaching foreign languages. The author is encouraged to prove his or her hypothesis on the basis of his or her own case study or previous experience.)
Prihlášku na rigorózne konanie si stiahnite TU

Prečítajte si smernicu o Rigoróznom konaní TU


Okruhy k rigoróznej skúške - Anglický Jazyk a Literatúra (PhDr., PaedDr.) TU

Okruhy k rigoróznej skúške - Filozofia (PhDr.) TU 

Okruhy k rigoróznej skúške - Pedagogika (PaedDr.) TU


Najbližší termín obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky: 

pripravuje sa
Aktuality
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky dňa 10. novembra (piatok) prednášku spojenú s prehliadkou mesta Trnava po...
Prednáška „Pracovné právo“ a „Terminológia pracovného práva v slovenčine a v angličtine“.

V pondelok, 6. novembra 2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila pre...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete