Vedecké podujatia

Zahraniční odborníci

Katedra anglistiky a amerikanistiky pravidelne organizuje pre študentov, pedagógov a priaznivcov prednášky a diskusné semináre s odborníkmi z celého sveta. Medzi pozvanými zahraničnými hosťami boli:
 • Peter Buhrmann - riaditeľ vzdelávacej inštitúcie v Hojskolen, Dánsko
 • Prof. David Dzurec - Fairfield University, USA
 • Doc. Ing. Monika Rychtáriková-Glorieux, PhD. - Katedra fyziky a astronómie Katolíckej univerzity v Leuven v Belgicku a Katedra konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 • Prof. Jennifer Healy, M.A. - Language and Catechetical Institute at Franciscan University of Steubenville, Gaming, Austria
 • Prof. Bobette Huzovic - Language and Catechetical Institute at Franciscan University of Steubenville, Gaming, Austria
 • Dr. Chandana Jayawardena - University of Peradeniya, Srí Lanka
 • Prof. Anna Tóthné Litovkina - University of Rzeszow, Poľsko
 • Prof. Wolfgang Loerscher – Universität Leipzig, Nemecko
 • Prof. Mark Powell - Stetson University in DeLand, Florida, USA
 • Dr. Alan Schreck - Franciscan University of Steubenville, Ohio, USA
 • Dr. Josef Smejkal, PhD. – Univerzita v Ústí nad Labem, ČR
 • Verita Sriratana, B.A. M.A. D. Phil. - Chulalongkorn University, Thajsko
 • Selena Nelson-Salcedo - americká konzulka
 • Dr. Ivana Hrozková, PhD. - Masarykova Univerzita, Brno, ČR
 • Dr. Agata Buda, PhD. - Poľsko

Z domácich hostí vystúpili napríklad:
 • Mgr. Zuzana Husárová, PhD. - Univerzita Komenského, Bratislava
 • Viera Machálková
 • Prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Mgr. Zuzana Tabačková, PhD.
 • Ivana Kapráliková

História podujatí

 • Dňa 8. decembra 2017 sa na pôde Štátneho pedagogického inštitútu v Arkalyku (Kazachstan) uskutočnilo medzinárodné fórum na tému: Multilingválne vzdelávanie: teórie a perspektívy. Spoluorganizátorom fóra bola Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave, zastúpená PaedDr. Evou Smetanovou, PhD., prof. Oľgou Byessonovou, DrSc. a doc. Mgr. Editou Hornáčkovou Klapicovou, PhD. Vo svojom hlavnom vystúpení E. Smetanová o. i. poďakovala za možnosť realizovať takúto spoluprácu rektorom oboch inštitúcií, ktorí podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci. Pri tejto príležitosti pripomenula smutnú udalosť nedávneho zosnutia p. rektora Jozefa Matúša a vyzvala prítomných k minúte ticha. Fórum potom nasledovalo v obvyklom a pôvodne plánovanom programe. Výsledky diskusie účastníkov fóra budú zahrnuté v pripravovanom zborníku vedeckých prác.

 • Dňa 7. decembra 2017 o 12:00 hod sa v zasadačke Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnila študentská videokonferencia na tému: „Systém vzdelávania budúcich učiteľov v Kazachstane a porovnanie so SR“. Pozývajúcou stranou bol Štátny pedagogický inštitút v Arkalyku (Kazachstan) a partnerom do diskusie boli študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave v študijnom programe SLAN a ANRU. Do diskusie svojimi postrehmi prispel aj študent z Kazachstanu, ktorý v súčasnosti študuje na KAA. Študenti na oboch stranách mali tak možnosť vzájomnými prezentáciami a otázkami nadobudnúť poznatky o systéme vzdelávania a prípravy pre povolanie učiteľa v spomínaných krajinách. Odbornými garantmi konferencie boli PaedDr. Eva Smetanová, PhD. a PhDr. Gabriela Siantová, PhD.

 • Dňa 10. novembra 2017 Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky prednášku spojenú s prehliadkou mesta Trnava pod názvom: „Sprievodca po Trnave alebo ako vytvoriť itinerár prehliadky mesta“. Prednášajúcim a zároveň sprievodcom bol dr. Andrej Klapica. Odborným garantom prednášky bola doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD. Účastníci prehliadky si okrem iných pamiatok v Trnave pozreli interiér súčasného arcibiskupského sídla s prijímacím salónom arcibiskupa a vzácne zachovalé fresky v kaplnke.

 • Dňa 6. novembra 2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila prednáška s odborníkom z praxe – Mgr. Ing. Rastislavom Kellerom. Prednášku zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave, odborným garantom prednášky bola doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD. Téma prednášky bola nielen zaujímavá, no najmä praktická – „Pracovné právo“ a „Terminológia pracovného práva v slovenčine a v angličtine“. Bohatá diskusia sa viedla v znamení rozdielov v terminológii v slovenskom práve oproti anglickému či americkému právu.

 • V dňoch 11.-12. októbra 2017 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky uskutočnila konferencia „The Grotesque, Freakish and Bizarre in Anglophone Literatures and Cultures”. Konferencia bola tematicky zameraná na zobrazenie zvláštneho, groteskného a bizarného v literatúrach a kultúrach anglofónnych krajín. Plenárny príspevok s názvom „The Grotesque, Freakish and Bizarre: The Uncanny in Contemporary British Live Art” predniesol Mgr. Jan Suk, PhD. (Univerzita Hradec Králové), popredný odborník na súčasné britské divadlo. Hlavným organizátorom konferencie bol PhDr. Jozef Pecina, PhD.

 • Dňa 4. mája 2017 sa konalo na Katedre anglistiky a amerikanistiky fakultné kolo ŠVOČ. Študentskej vedeckej a odbornej činnosti sa zúčastnilo 8 študentov, ktorí skúmali rôzne oblasti jazykovedy, odbornej komunikácie a kultúry. Ich svedomitý prístup a široký záber výskumu z rôznych oblastí (kritiky prekladu, prekladateľských organizácií, štylistiky, terminológie z oblasti stavebníctva, terminografie a lexikografie, trnavského nárečia, otroctva v USA, frekvencie používania interpunkčných znamienok v literárnom texte) svedčí o serióznom záujme o štúdium s kvalitným výskumom a prepojením s praxou.

  Odborná porota vyhodnotila ich prácu a víťazkou sa stala Bc. Miroslava Trebichalská (2. roč. Mgr. AJKK), ktorá sa zaoberala Terminografiou a Lexikografiou v praxi pod vedením PhDr. Ingrid Cíbikovej, PhD. Cieľom práce bolo súčasné využívanie poznatkov z lexikografie v terminografii a v spôsobe zostavovania, opisu, spracovania a prezentácie termínov vo vybraných vedných odboroch v dvoch jazykoch (angličtina, slovenčina). Výskum dokazuje spoločenskú potrebu terminografie, ktorá sa pokúša optimalizovať komunikáciu medzi odborníkmi a sprostredkovateľmi terminológie. Autorka podrobne spracovala kvantitu a kvalitu terminografických a lexikografických produktov na Slovensku. Cenným prínosom pre prax bola analýza mikroštruktúry a makroštruktúry vybraných slovníkov v zmysle medzinárodných noriem a precízny prehľad dostupných odborných slovníkov.

  Víťazi fakultného kola ŠVOČ 2017 na Katedre anglistiky a amerikanistiky:

  • 1. miesto: Bc. Miroslava Trebichalská (školiteľ: PhDr. I. Cíbiková, PhD.)
  • 2. miesto: Bc. Patrícia Nemčková (školiteľ: PaedDr. E. Smetanová, PhD.)
  • 3. miesto: Bc. Lucia Malicová (školiteľ: Mgr. et Mgr. J. Spálová, PhD.)

 • Dňa 11. júna 2015 sa konala na KAA medzinárodná vedecká konferencia Terminologické fórum 5 s témou "Úklady terminológie". Ohlasy a fotografie z podujatia nájdete TU.

  Pozvánka

  Program konferencie

Aktuality
ZMENA HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020: Nový harmonogram vrátane odovzdávania ZP (posledná zmena 3.4.2020) je k dispozícii na tomto odkaze
Okruhy otázok na záverečné skúšky sú prístupné v AISe vo forme infolistov k predmetu Kolokviálna skúška z anglického jazyka a literatúry
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete