Vedecké podujatia

Dňa 4. mája 2017 sa konalo na Katedre anglistiky a amerikanistiky fakultné kolo ŠVOČ. Študentskej vedeckej a odbornej činnosti sa zúčastnilo 8 študentov, ktorí skúmali rôzne oblasti jazykovedy, odbornej komunikácie a kultúry.

Ich svedomitý prístup a široký záber výskumu z rôznych oblastí (kritiky prekladu, prekladateľských organizácií, štylistiky, terminológie z oblasti stavebníctva, terminografie a lexikografie, trnavského nárečia, otroctva v USA, frekvencie používania interpunkčných znamienok v literárnom texte) svedčí o serióznom záujme o štúdium s kvalitným výskumom a prepojením s praxou.

Odborná porota vyhodnotila ich prácu a víťazkou sa stala Bc. Miroslava Trebichalská (2. roč. Mgr. AJKK), ktorá sa zaoberala Terminografiou a Lexikografiou v praxi pod vedením PhDr. Ingrid Cíbikovej, PhD. Cieľom práce bolo súčasné využívanie poznatkov z lexikografie v terminografii a v spôsobe zostavovania, opisu, spracovania a prezentácie termínov vo vybraných vedných odboroch v dvoch jazykoch (angličtina, slovenčina). Výskum dokazuje spoločenskú potrebu terminografie, ktorá sa pokúša optimalizovať komunikáciu medzi odborníkmi a sprostredkovateľmi terminológie. Autorka podrobne spracovala kvantitu a kvalitu terminografických a lexikografických produktov na Slovensku. Cenným prínosom pre prax bola analýza mikroštruktúry a makroštruktúry vybraných slovníkov v zmysle medzinárodných noriem a precízny prehľad dostupných odborných slovníkov.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,  Štátny pedagogický ústav v Bratislave,  KLIŠ PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,  IAA Prešovskej univerzity v Prešove,  KAaA FF UCM v Trnave,  KAJL Filozofickej fakulty v Ružomberku  a SlovakEdu, o.z. 


Vás srdečne pozývajú na 2. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Miesto konania: KC SAV Academia v Tatranskej Lomnici 

v dňoch 28.- 29. apríla 2016 (metodické workshopy a program určený primárne pre učiteľov: 29. apríla 2016)  

Webové sídlo konferencie:

http://www.jolace.com/conferences/conferences-2016/sucasne-vyzvy-2016/


Pre študentov KAA (FF UCM) (denných aj externých) je účasť na konferencii zdarma. Je však potrebné riadne sa zaregistrovat (cez on-line formulár) a do poznámky uviesť KAA FF UCM. V takom prípade im bude registračný poplatok odpustený.Katedra anglistiky a amerikanistiky pravidelne organizuje pre študentov, pedagógov a priaznivcov prednášky a diskusné semináre s odborníkmi z celého sveta.

Medzi pozvanými hosťami boli:


p. Peter Buhrmann - riaditeľ vzdelávacej inštitúcie v Hojskolen, Dánsko; 

Prof. David Dzurec - Fairfield University, USA; 

Doc. Ing. Monika Rychtáriková-Glorieux, PhD. - Katedra fyziky a astronómie Katolíckej univerzity v Leuven v Belgicku a Katedra konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Prof. Jennifer Healy, M.A. -  Language and Catechetical Institute at Franciscan University of Steubenville, Gaming, Austria; 

Prof. Bobette Huzovic - Language and Catechetical Institute at Franciscan University of Steubenville, Gaming, Austria; 

Dr. Chandana Jayawardena - University of Peradeniya, Srí Lanka; 

Prof.Anna Tóthné Litovkina - University of Rzeszow, Poľsko; 

Prof. Wolfgang Loerscher – Universität Leipzig, Nemecko; 

Prof. Mark Powell - Stetson University in DeLand, Florida, USA; 

Dr. Alan Schreck - Franciscan University of Steubenville, Ohio, USA; 
Dr. Josef Smejkal, PhD. – Univerzita v Ústí nad Labem, ČR;

Verita Sriratana, B.A. M.A. D. Phil. - Chulalongkorn University, Thajsko; 


Z docich hostí vystúpili napríklad:


Mgr. Zuzana Husárová, PhD. - Univerzita Komenského, Bratislava;

p. Viera Machálková  

Prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra;Dňa 11.06.2015 sa konala na KAA medzinárodná vedecká konferencia Terminologické fórum 5 - s témou "Úklady terminológie".

Ohlasy a fotografie z podujatia nájdete TU.

Pozvánka

Program konferencie

Aktuality
Oznam študentom prvých ročníkov bakalárskeho i magisterského stupňa - v dennej a externej forme a študentom rozširujúceho štúdia Anglický jazyk a literatúra - dôležité!!
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete