Zo života katedry

Jolly Phonics 16. 12. 2020

Dňa 16. 12. 2020 sa uskutočnilo online stretnutie študentov 3. ročníka odboru učiteľstvo s pani Vierou Machálkovou, ktorá je zakladateľkou, priekopníčkou a trénerkou hravej metódy Jolly Phonics na Slovensku už od roku 2010. Metodika Jolly Phonics pochádza z Veľkej Británie, odkiaľ sa rýchlo rozšírila po celom svete a svojou efektivitou dosahuje pri výučbe angličtiny vynikajúce výsledky.

Týždeň vedy a techniky 2020

V rámci týždňa vedy a techniky 2020 sa uskutočnili nasledovné prednášky:

prof. Ing. Monika Rychtáriková-Glorieux, PhD.: „Ľudská reč ako akustický signál“ (11. 11. 2020 o 11:10)

Prof. Ing. Monika Rychtáriková-Glorieux, PhD. pôsobí paralelne na Slovensku a v Bruseli. Aktívne sa podieľa predovšetkým na projektoch zameraných na zlepšenie zrozumiteľnosti reči v školských triedach, vnímaní hudby v priestore, pri vývoji načúvacích prístrojov slabo počujúcich, pri výskume v oblasti akustickej orientácie slepých ľudí v interiéri budov, ako aj pri objektívnom meraní a subjektívnom vnímaní zvukovej izolácie stien. V neposlednom rade sa zameriava na hľadanie medzipredmetových súvislostí a na uplatnenie poznatkov priestorovej akustiky a tzv. auralizácie v iných odvetviach vedy. V roku 2016 bola ocenená titulom „Vedkyňa roka SR 2015“.

Obsah prednášky: Prednáška mala interdisciplinárny charakter, poukázala na možnosti vzájomných súvislostí vo využívaní poznatkov akustiky a akustickej fonetiky, ako aj na hľadanie ďalších súvislostí medzi uvedenými vednými disciplínami.

Mgr. Jozef Štefčík, PhD.: „Nástroje pre počítačom podporovaný preklad“ (13. 11. 2020 od 9:20 do 10:50)

Mgr. Jozef Štefčík, PhD. pôsobí na Katedre jazykovedy a translatológie Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti je výkonným predsedom Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej a vedeckej literatúry.

Obsah prednášky: Prednáška mala teoreticko-praktický charakter ponúkajúci pohľad na prácu s nástrojmi pre počítačom podporovaný preklad-CAT. Ako príklad boli uvedené dva prekladateľské nástroje - SDL Trados a MemoQ.

Kolokvium diplomových prác 2020 na Katedre anglistiky a amerikanistiky

Každoročné podujatie pod názvom Kolokvium diplomových prác, ktoré organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, sa konalo dňa 3. februára 2020 v priestoroch Auly Jozefa Matúša v Trnave.

Končiaci študenti druhého ročníka magisterskej formy štúdia prezentovali projekty, t.j. rozpracované diplomové práce, ktorú budú obhajovať na tohtoročných kolokviálnych skúškach. Spolu odznelo tridsať prezentácií diplomových prác z oblastí výskumu lingvistiky, odborného jazyka a terminológie a literatúry a kultúry.

Ani tento rok nechýbalo tlmočenie simultánnou technikou z anglického jazyka do slovenského. Tlmočnícky servis zabezpečovali študenti prvého ročníka magisterského štúdia, ktorí si mali tak možnosť prakticky vyskúšať tlmočenie na verejnom podujatí. Svojich starších spolužiakov prišli povzbudiť tretiaci bakalári a získali tak predstavu, čo ich bude v ďalšom štúdiu na našej katedre čakať.

(autor: PhDr. Gabriela Siantová, PhD.)

Aktuality
Štipendiá SAIA
Dôležitý oznam: Elektronický zápis študentov do vyšších ročníkov pre AR 2021/2022
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete