Denné štúdium

Akreditované študijné programy

Akreditačná komisia priznala Katedre anglistiky a amerikanistiky akreditačné práva na študijný odbor:

 • 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry. Tento odbor sa realizuje v študijnom programe:
  • Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii - v bakalárskom stupni štúdia - dĺžka štúdia 3 roky, kolokviálna (štátna záv.) skúška, titul Bc. (denná i externá forma)
  • Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii - v magisterskom stupni štúdia - dĺžka štúdia 2 roky, kolokviálna (štátna záv.) skúška, titul Mgr. (denná i externá forma)
  • Rozširujúce štúdium Anglický jazyk a literatúra (dĺžka štúdia 2 roky, doložka k diplomu)
  • Rigorózne pokračovanie (dĺžka štúdia max. 2 roky, rigorózna skúška, titul PhDr./PaedDr.)
 • 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov
  • Anglický jazyk a literatúra v kombinácii (dvoojdbor, učiteľstvo) - v bakalárskom stupni štúdia v dennej i externej forme
  • Anglický jazyk a literatúra v kombinácii (dvoojdbor, učiteľstvo) - v magisterskom stupni štúdia v dennej i externej forme

Kolokviálne skúšky / ŠZS a obhajoba ZP

TÉZY KU KOLOKVIÁLNYM SKÚŠKAM / ŠZS - august 2020, január 2021: 
Aktualizované tézy ku kolokviálnym skúškam pre študijný program AJKK BcD, AJKK MgD ako aj aktualizované tézy pre študijný program Anglický jazyk a literatúra v kombinácii (Bc. dvojodbor, Mgr. dvojodbor) sú zverejnené v AISe.  Infolisty predmetov oboch študijných programov a oboch stupňov štúdia sú zverejnené v AISe.

Aktuality
Štipendiá SAIA
Dôležitý oznam: Elektronický zápis študentov do vyšších ročníkov pre AR 2021/2022
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete